Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača
 
Novi predmet
Ako želite podnijeti novu prijavu ili postaviti pitanje, kliknite ovdje:
Status postojećeg predmeta
Ako želite vidjeti status svog predmeta, unesite njegov tajni PIN.
PIN predmeta:

Sustav je namijenjen pružanju odgovora i savjeta, te podnošenju zahtjeva za inspekcijskim nadzorom vezano isključivo uz prava potrošača.

  • Pitanja vezana za davanje mišljenja na odredbe Zakona o zaštiti potrošača (tip upita «Davanje mišljenja na zakon») bit će proslijeđena Ministarstvu gospodarstva.
  • Upiti potrošača vezani za prava potrošača u odnosu sa trgovcem i traženje savjeta za rješenje nastale situacije (tip upita «Traženje savjeta») obrađuju savjetovališta.
  • Provođenje Zakona o zaštiti potrošača (tip upita «Provođenje inspekcijskog nadzora») u nadležnosti je Tržišne inspekcije Ministarstva gospodarstva, a sve zaprimljene prijave sustav automatski, prema mjestu nastanka incidenta, prosljeđuje u nadležnu područnu jedinicu.

Nakon podnošenja prijave, predmet će automatski biti poslan u postupanje, a Vi ćete zaprimiti PIN, kojim putem sustava možete vidjeti stanje podnesenog predmeta.

U slučaju da tražite davanje mišljenja na zakon ili savjet obavezno trebate navesti Vaše osobne podatke (ime i prezime i adresa) jer smo Vam dužni odgovor uputiti putem pošte.

Isto tako, navođenje Vaše e-mail adrese je obavezno, kako biste pravovremeno bili obavještavani o promjenama statusa Vašeg predmeta, kako bi se u slučaju potrebe, ubrzao postupak dopunjavanja, te kako bi Vas Savjetovališta za zaštitu potrošača i institucije koje će biti uključene u rješavanje Vašeg upita, pritužbe i reklamacije mogli kontaktirati za dodatna pojašnjenja i po potrebi Vas voditi kroz reklamacijski postupak